قوانین و مقررات

– درصورت خرید بصورت عمده هزینه ارسال طبق تعرفه اداره پست اعمال می گردد.

– بدلیل مسایل بهداشتی از پس گرفتن کالای باز شده جدا معذوریم.

– درصورتی که بصورت سهوا یا اشتباهی کالایی غیر از کالای مدنظر سفارش شده و ارسال گردد، هزینه برگشت کالا بعهده مشتری میباشد و تا زمان دریافت کالای مرجوع شده ارسال مجدد صورت نمی پذیرد.

– توضیحات مربوط به هر کالا بصورت شفاف و صادقانه نوشته شده است و در صورت مطابقت نشدن کالا با توضیحات مسولیت جبران آن با آرایشی‌یاران میباشد.